Preskocit navigáciu

Príprava deviatej rotácie do vojenskej operácie Resolute Support Afganistan


Príprava deviatej rotácie do vojenskej operácie Resolute Support Afganistan
Ozbrojené sily Slovenskej republiky sa v nebojovej operácii Resolute Support (RS) v Afganistane podieľajú na udržaní bezpečnejšieho prostredia spolu s budovaním a rozvojom samotných Afganských národných bezpečnostných síl. Súčasťou národnej prípravy do nebojovej misie je výcvik kľúčového personálu vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine (ZaVaMD).
Výcvik profesionálnych vojakov prebiehal od 10. septembra do 5. októbra 2018 pod vedením skúsených inštruktorov VJVM a pozvaných odborníkov. Počas jeho prvej fázy sa kládol dôraz na zvládnutie teoretických východísk, ako aj praktických zručností potrebných pre úspešné plnenie operačnej úlohy v rámci operácie Resolute Support. Vo výcviku mali cvičiaci možnosť zoznámiť sa s charakteristikou operácie, kultúrnymi odlišnosťami, priestorom nasadenia, ako aj samotnými bezpečnostnými a zdravotnými hrozbami a rizikami, ktorým budú čeliť počas svojho pôsobenia v RS operácii. Vyvrcholením prvej etapy bolo vykonanie dvoch praktických zamestnaní, kde cvičiaci s využitím vedenia rádiovej prevádzky v anglickom jazyku zúročili nadobudnuté poznatky z predošlej teoretickej časti prípravy.
Prioritou druhej fázy výcviku bol nácvik a získanie potrebnej zručnosti pri manipulácii s primárnou a sekundárnou zbraňou (samopal vz. 58 a pištoľ Glock 17), s ktorými budú  pôsobiť počas nasadenia v operácii. Výcvik sa uskutočnil za spolupráce s príslušníkmi 5.pluku špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka Žilina. Príslušníci žilinského pluku cvičiacim odovzdali cenné poznatky a bohaté skúsenosti v manipulácii so zbraňou a podporili budovanie tímu pred samotným nasadením mimo územia SR. K zdarnému priebehu cvičenia prispeli vodiči Strediska CaP Martin, ktorí sprevádzali cvičiacich v konvojoch a príslušníci VÚ 6336 VK Prešov zabezpečujúci letecký transport ranených.
Záver prípravy vojakov na nasadenie patril odovzdaniu skúsenosti príslušníkmi poslednej rotácie, ktorá sa vrátila z nebojovej operácie v máji 2018. Súčasťou poslednej fázy prípravy bolo aj vykonanie štábneho nácviku „Národná podpora“ slúžiaceho na precvičenie si plnenia operačnej úlohy príslušníkmi národného podporného prvku. K úspešnému naplneniu výcvikových úloh počas štábneho nácviku prispeli v pozícii rozhodcov a hodnotiaceho tímu nielen účastníci poslednej rotácie, ale aj  príslušníci ZaNKIS, ktorí zabezpečovali na vysokej úrovni komplexné spojenie.
Všetkým cvičiacim, inštruktorom, zodpovedným funkcionárom a pozvaným hosťom patrí za profesionálny prístup, odhodlanie a zdarný priebeh výcviku obrovské poďakovanie.
Cvičiacich deviatej rotácie do vojenskej operácie RS čaká ďalšia národná a nadnárodná príprava. Po absolvovaní záverečných pohovorov a slávnostnej rozlúčke budú v novembrovej rotácii nasadení do šesťmesačnej operácie RS v Afganistane, kde vystriedajú svojich kolegov z predchádzajúcej rotácie.

fotofotofotofotofotofotofotofoto

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 09.10.2018
Čítanosť: 592
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share