Preskocit navigáciu

Národná príprava príslušníkov OS SR do štruktúr NATO a EÚ


Národná príprava príslušníkov OS SR do štruktúr NATO a EÚ
Profesionálni vojaci z rôznych kútov Slovenska sa v termíne 24. apríla – 5. mája 2017 stretli na výcviku
vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (ďalej len VJVM), Základne výcviku a mobilizačného doplňovania (ďalej len ZaVaMD) Martin. Národná príprava príslušníkov, ktorí budú pôsobiť na rôznych pozíciách v rámci vojenských veliteľstiev NATO a EÚ, slúžila na prípravu na ich možné nasadenie do operácie Resolute Support Afganistan (ďalej len RSM), keďžekaždý z týchto 17 vojakov môže byť počas svojho pôsobenia v medzinárodných štruktúrach nasadený do RSM.
Výcvik v trvaní dvoch týždňov bol na začiatku zameraný na zvládnutie základných teoretických vedomostí, kde bola zahrnutá charakteristika operácie, pravidlá nasadenia pre prípadné použitie zbrane spolu s možnou eskaláciou sily, reakcia na jednotlivé druhy incidentov, s ktorými sa môžu stretnúť počas svojho nasadenia, ako aj poznanie kultúrnych odlišností danej krajiny a mediálna príprava.
Ku skvalitneniu výcviku vo veľkej miere prispeli príslušníci Centra výnimočnosti pre oblasť velenia a riadenia (C2COE) z holandského mesta Utrecht. V poradí už v desiatom roku tejto spolupráce prišli jeho dvaja príslušníci podplukovník Marko Gangi (Nemecko) a kapitán František BARTKO (Slovensko) odovzdať svoje osobné skúsenosti z pôsobenia v štruktúrach NATO a bližšie informovať o NATO štruktúre a súčasných výzvach.
V druhom týždni výcviku, ktorý bol zameraný na zvládnutie praktických zručností, sa cvičiaci oboznámili s postupmi pri poskytovaní prvej pomoci v rôznych situáciách. Ďalej si mali možnosť precvičiť reakciu na rôzne druhy incidentov a rovnako absolvovali celodňové zamestnanie „Základné zručnosti v operácii medzinárodného krízového manažmentu“, ktoré bolo zamerané na precvičenie zručností ako poskytovanie prvej pomoci a odsun raneného spolu so zabezpečením pristávacej plochy pre vrtuľník, reakcia na raketový útok, zabezpečenie priestoru a činnosť po nájdení nástražného výbušného systému, rádiová komunikácia a podávanie hlásení v anglickom jazyku.
Cvičiacim boli po splnení všetkých výcvikových úloh a úspešnom zvládnutí záverečného testu odovzdané certifikáty o absolvovaní výcviku z rúk veliteľa ZaVaMD plukovníka Ľubomíra Podhorca.

foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2foto 2foto 2

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 12.05.2017
Čítanosť: 567
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share