Preskocit navigáciu

Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-5


Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-5
Dňa 17. marca 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie frekventantov Poddôstojníckeho kurzu OR-5 v priestoroch kinosály Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.
Do kurzu nastúpilo dňa 19. februára 2017 40 profesionálnych vojakov (z toho 2 ženy) z útvarov a zariadení OS SR. Úspešne absolvovali  náročné etapy výcviku, či už v príprave v učebniach, ale aj na posádkovom cvičisku Sučany.
Cieľom kurzu bolo pripraviť kvalifikovaných profesionálnych vojakov v hodnosti desiatnik, ktorý sú určení na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti čatár. Výcvik bol založený na filozofii „rozhodnúť sa“ a „rozhodnúť sa správne“. To sa aj podarilo splniť pod vedením staršieho inštruktora výcviku nadrotmajstra Mgr. Róberta CEBUĽU, inštruktorov výcviku kariérnych kurzov rotmajstra Stanislava KARAFFU, rotného Tomáša NOVODOMCA a rotného Ladislava PLAVCA.
Počas výcviku „Praktického vodcovstva“ v dňoch 13. - 16. marca 2017 na posádkovom cvičisku Sučany boli frekventanti kurzu preverení z vedenia a riadenia jednotky veľkosti tímu a družstva, zručností a návykov nadobudnutých v priebehu kurzu s využitím teoretických poznatkov v praxi. Ďalej boli frekventanti preverení z oblastí Vojenského vodcovstva, Metodiky vedenia výcviku a Komunikačných schopností.
Slávnostné vyradenie bolo vykonané za prítomnosti veliteľa Základne výcviku a mobilizačného doplňovania plukovníka Ing. Ľubomíra PODHORCA, veliaceho poddôstojníka Základne výcviku a mobilizačného doplňovania štábneho nadrotmajstra Martina BERNÁTHA, veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Richarda FABRICIUSA, veliteľského a inštruktorského zboru Kariérnych kurzov Poddôstojníckej akadémie Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin.
Najlepším absolventom Poddôstojníckeho kurzu OR-5 v termíne 19. februára – 17. marca 2017 sa stal des. Tomáš ŠAMUDOVSKÝ, príslušník VÚ 1102 Michalovce.
Veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Richard FABRICIUS sa vo svojom príhovore nezabudol poďakovať za dobre vykonanú prácu inštruktorom výcviku a zároveň s istotou prehlásil, že 40 úspešných absolventov Poddôstojníckeho kurzu OR-5 spĺňa všetky predpoklady na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti „čatár“.

foto 1foto 1foto 1

Autor: PA , Foto: PA - Dátum: 22.03.2017
Čítanosť: 822
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share