Preskocit navigáciu

Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-6


Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-6
Slávnostné vyradenie frekventantov Poddôstojníckeho kurzu OR-6 sa uskutočnilo dňa 17. februára 2017 v sieni cti a slávy Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.
           
Do kurzu dňa 29. januára 2017 nastúpilo 40 profesionálnych vojakov (z toho 5 žien) z útvarov  OS SR.  Obsah Poddôstojníckeho kurzu OR-6 nadväzoval na predchádzajúci Poddôstojnícky kurz OR-5 a poskytol budúcim rotným vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať v nových funkciách s touto vojenskou hodnosťou.Ťažiskovými predmetmi boli Vojenské vodcovstvo, Komunikačné schopnosti a Metodika vedenia výcviku. Využívané boli ako prostriedok s cieľom naučiť budúcich rotných „rozhodnúť sa“ a „rozhodnúť sa správne“, pretože prijímanie správnych rozhodnutí pri vedení podriadených vojakov je kľúčové nielen v boji, ale aj pri plnení služobných povinností a zadaných úloh každodenného života u útvaru.
 
Cieľom kurzu bolo pripraviť kvalifikovaného PrV v hodnosti čatár, ktorý bol určený na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti rotný. Tento cieľ sa podarilo naplniť hlavne vďaka skúseným inštruktorom Poddôstojníckej akadémie nadrotmajstrovi Tomášovi Zábojníkovi, nadrotmajstrovi Richardovi Kušanovi, rotmajstrovi Rastislavovi Šinalovi, rotmajstrovi Mgr. Romanovi Žifčákovi, rotnému Ladislavovi Plavcovi a rotnému Tomášovi Novodomcovi.
 
           Slávnostné vyradenie bolo vykonané za prítomnosti veliteľa Základne výcviku a mobilizačného doplňovania plukovníka Ing. Ľubomíra Podhorca, veliaceho poddôstojníka Základne výcviku a mobilizačného doplňovania štábneho nadrotmajstra Martina Bernátha, veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Richarda Fabriciusa, veliteľského a inštruktorského zboru Kariérnych kurzov Poddôstojníckej akadémie Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin.
 
Najlepším absolventom Poddôstojníckeho kurzu OR-6 sa stal príslušník 5. pluku špeciálneho určenia Žilina.
Veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Richard Fabricius sa vo svojom príhovore nezabudol poďakovať za dobre vykonanú prácu inštruktorom výcviku a zároveň s istotou vyhlásil, že 39 úspešných absolventov Poddôstojníckeho kurzu OR-6 spĺňa všetky predpoklady na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti „rotný“.

foto foto foto

Autor: PA , Foto: PA - Dátum: 21.02.2017
Čítanosť: 712
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share