Preskocit navigáciu

Slávnostné vyradenie absolventov Kurzu pre technikov rôt


Slávnostné vyradenie absolventov Kurzu pre technikov rôt
        V piatok 24. júna 2016 sa priestoroch poddôstojníckeho klubu práporu výcviku Martin uskutočnilo za účasti pozvaných hostí slávnostné vyradenie absolventov Kurzu pre technikov rôt. Cieľom tohto kurzu bolo pripraviť určených profesionálnych vojakov na výkon funkcie technika jednotky, technika čaty, staršieho technika alebo funkcionára povereného ich povinnosťami v oblasti prevádzkovania a údržby PVaT. Do uvedeného kurzu bolo zaradených spolu 15 profesionálnych vojakov, z ktorých trinásť príslušníkov Pozemných síl OS SR a dvaja príslušníci Vzdušných síl OS SR.
 
        Spomedzi všetkých úspešných frekventantov kurzu sa najlepším absolventom kurzu stal rotný Ladislav Dobák, príslušník opravárenského práporu Martin, ktorý na slávnostnom vyradení prevzal putovnú cenu najlepšieho absolventa kurzu z rúk veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Richarda Fabriciusa. Na záver slávnostného vyradenia úspešných absolventov Kurzu technikov rôt povedal pár slov smerom k absolventom veliteľ Poddôstojníckej akadémie,  ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol prácu a snahu inštruktora rotného Erika Síveru odovzdať absolventom výcviku maximum pri vedení výcviku ako aj záujem a snahu absolventov tento výcvik absolvovať čo najúspešnejšie. V závere príhovoru im poprial veľa zdaru a pevných nervov pri plnení nových povinností v materských útvaroch. Následne odovzdal veliteľ Funkčných a odborných kurzov nadrotmajster Rastislav Kyseľ ďakovnú plaketu rotnému Erikovi Síverovi ako poďakovanie za plnenie úloh mimo svojich funkčných povinností a vynaložené úsilie pri organizovaní kurzu pre technikov rôt.

foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2

Autor: PA , Foto: PA - Dátum: 27.06.2016
Čítanosť: 1113
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share