Preskocit navigáciu

Výcvik kľúčového personálu UNFICYP


Výcvik kľúčového personálu UNFICYP
Výcviková jednotka vojenských misií (VJVM) v termíne od 16.11.2015 do 27.11.2015 zabezpečovala výcvik kľúčového personálu do mierovej operácie UNFICYP. Mierová operácia UNFICYP je z hľadiska časového horizontu jednou z najstarších operácií Organizácie spojených národov (OSN), pričom OS SR do nej aktívne prispievajú od roku 2001. Plnenie vojenských úloh odvíjajúcich sa od mandátu v zmysle Charty OSN (kapitola VI - Peacekeeping) si vyžaduje vo fáze prípravy pokryť široké spektrum úloh zameraných na monitorovanie aktivít opozičných síl s cieľom zníženia napätia, a tým vytvorenia podmienok pre nájdenie konečného politického riešenia. Vyššie požiadavky v príprave kľúčového personálu boli vyžadované i v oblasti jazykovej pripravenosti, keďže väčšina nácvikov a cvičení v závere výcviku boli vykonávané v anglickom jazyku spoločne s poskytnutými dokumentmi pre štúdium.
Počas výcviku, ktorý spĺňal kritéria pre pôsobenie v mierových operáciách OSN cvičiaci absolvovali bloky všeobecných, špecifických a praktických zamestnaní, ktoré sa premietli do cvičení v závere výcviku. V špecifickej časti výcviku zameranej na funkčné oblasti v priestore pôsobenia určení cvičiaci absolvovali dňa 25.11.2015 i modelované cvičenie SYNEX (Synthetic Exercise) v Centre výcviku Lešť prostredníctvom počítačovo podporovaného cvičenia (CAX - Computer Assisted Exercise), ktoré bolo zamerané na precvičenie plnenia operačných úloh v nárazníkovej zóne (monitorovanie Status Quo). Tento typ cvičenia je už dlhodobou súčasťou výcviku a jeho vysoká miera efektivity významnou mierou napomáha k pochopeniu plnenia vojenských úloh v priestore zodpovednosti. V podmienkach počítačovej simulácie bolo umožnené cvičiacim precvičiť systém odosielania hlásení a správne vyhodnotenie jednotlivých situácií súvisiacich s monitorovaním vojenských a civilných aktivít na čiarach zastavenia paľby resp. v nárazníkovej zóne.
V nadväznosti na CAX bolo dňa 26.11.2015 vykonané záverečné cvičenie Blue Land 2015 v priestore posádky Martin s cieľom preveriť vedomosti z oblasti plnenia špecifických úloh v nárazníkovej zóne ako pozorovanie, hliadkovanie, vyjednávanie, komunikácia s civilným obyvateľstvom a komplexná reakcia na vzniknuté incidenty a narušenia v súlade s platnými postupmi v mierovej operácii UNFICYP. Obe cvičenia boli realizované v anglickom jazyku. Vybrané pozície kľúčového personálu UNFICYP sa v dňoch 25.-26.11.2015 pripravovali individuálne na základe pokynov k spracovaniu projektov podľa funkčných náplní v priestore pôsobenia.
Získane vedomosti a skúsenosti z výcviku kľúčového personálu budú cvičiaci uplatňovať v ďalších etapách výcviku pred vyslaním.

foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2foto 2foto 2foto 2foto 3foto 3foto 3foto 3

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 03.12.2015
Čítanosť: 2069
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share