Preskocit navigáciu

Poradová prehliadka pred vyslaním a slávnostný nástup


Poradová prehliadka pred vyslaním a slávnostný nástup

         Pri príležitosti vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine bola dňa 20.11.2015 vykonaná v Prápore výcviku Martin poradová prehliadka (Preparation for Overseas Movement – POM) spojená so slávnostným nástupom. Slávnostného nástupu sa zúčastnil náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl OS SR plukovník Karol Navrátil, veliteľ Práporu výcviku podplukovník Róbert Kecső, veliaci poddôstojník Veliteľstva pozemných síl OS SR štábny nadrotmajster Miroslav Ferenc a veliteľ Výcvikovej jednotky vojenských misií major Nikola Vicena, ktorý zabezpečoval odbornú prípravu a výcvik profesionálnych vojakov pre všetky funkcie pre operáciu EUFOR-ALTHEA.

Na slávnosti boli prítomní aj rodinní príslušníci odchádzajúcich vojakov. Na úvod slávnostného nástupu bol predstavený historický prierez operácie. V ďalšom priebehu bola upriamená pozornosť na dislokáciu troch slovenských pozorovacích tímov v Novo Sarajeve, Foči a Višegrade. Po oboznámení rodinných príslušníkov a pozvaných hostí s históriou a dislokáciou operácie boli prečítané personálne rozkazy o vyslaní príslušníkov OS SR do operácie.

Ďalej program slávnostného nástupu pokračoval príhovorom náčelníka odboru operačného plánovania a riadenia Veliteľstva pozemných síl OS SR, ktorý v závere svojho príhovoru zaželal vojakom, po splnení vyslania, šťastný návrat späť do vlasti k svojím jednotkám, ale predovšetkým k svojím rodinám.


fotofotofotofoto

Autor: rtn. Stanislav Héger , Foto: npor. Ing. Igor Uhrin - Dátum: 26.11.2015
Čítanosť: 1771
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share