Preskocit navigáciu

Výcvik kľúčového personálu novej rotácie UNFICYP


Výcvik kľúčového personálu novej rotácie UNFICYP

Výcviková jednotka vojenských misií (VJVM) zabezpečila splnenie výcvikových cieľov v rámci výcviku kľúčového personálu UNFICYP v období od 26. mája do 6. júna 2014. Mierová operácia UNFICYP je z hľadiska časového horizontu jednou z najstarších operácií Organizácie spojených národov (OSN), pričom OS SR aktívne prispievajú od roku 2001. Plnenie vojenských úloh, odvíjajúcich sa od mandátu v zmysle Charty OSN, si vyžaduje vo fáze prípravy pokryť široké spektrum úloh zameraných na monitorovanie aktivít opozičných síl, s cieľom zníženia napätia a tým vytvorenia podmienok pre nájdenie konečného politického riešenia. Vyššie požiadavky v príprave kľúčového personálu boli vyžadované i v oblasti jazykovej pripravenosti, keďže väčšina nácvikov a cvičení v závere výcviku sa viedli v anglickom jazyku spoločne s poskytnutými dokumentmi pre štúdium.
Počas výcviku, ktorý spĺňal kritéria pre pôsobenie v mierových operáciách OSN, cvičiaci absolvovali bloky všeobecných, špecifických a praktických zamestnaní, ktoré sa premietli do cvičení v závere výcviku. V špecifickej časti výcviku, zameranej na funkčné oblasti v priestore pôsobenia, časť cvičiacich absolvovala i cvičenie v Oddelení simulačných technológií Centra výcviku Lešť (CAX – Computer Assisted Exercise), ktoré bolo zamerané na precvičenie plnenia operačných úloh v nárazníkovej zóne (monitorovanie Status Quo). Tento typ cvičenia je už dlhodobou súčasťou výcviku a jeho vysoká miera efektivity významnou mierou napomáha k pochopeniu plnenia vojenských úloh v priestore zodpovednosti. V podmienkach počítačovej simulácie bolo umožnené cvičiacim precvičiť systém odosielania hlásení a správne vyhodnotenie jednotlivých situácií súvisiacich s monitorovaním vojenských a civilných aktivít na čiarach zastavenia paľby resp. v nárazníkovej zóne.
V nadväznosti na CAX bolo dňa 5.6.2014 vykonané cvičenie Blue Land June 2014 v priestore PC Sučany s cieľom preveriť vedomosti z oblasti plnenia špecifických úloh v nárazníkovej zóne ako pozorovanie, hliadkovanie, vyjednávanie, komunikácia s civilným obyvateľstvom a komplexná reakcia na vzniknutý incident v súlade s platnými postupmi v mierovej operácii UNFICYP. Obe cvičenia boli realizované v anglickom jazyku. Vybrané pozície kľúčového personálu UNFICYP sa v dňoch 4. a 5. júna 2014 pripravovali individuálne na základe pokynov k spracovaniu projektov podľa funkčných náplní v priestore pôsobenia. Získané vedomosti a skúsenosti z výcviku kľúčového personálu budú cvičiaci uplatňovať v ďalších etapách výcviku pred vyslaním. Medzi najlepších vo výcviku patrili major Pavel Čief a rotmajster Tomáš Králik.


UNFICYPUNFICYPUNFICYPUNFICYPUNIFICYPUNIFICYPUNIFICYPUNIFICYPUNFICYPUNFICYPUNFICYPUNFICYPUNFICYP

Autor: Vjvm , Foto: Vjvm - Dátum: 06.06.2014
Čítanosť: 3075
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share