Preskocit navigáciu

Výcvik špecialistov dekontaminácie


Výcvik špecialistov dekontaminácie

V mesiacoch apríl a máj sa v Prápore výcviku Martin uskutočnil kurz špecialistov dekontaminácie na rote výcviku bojovej podpory a bojového zabezpečenia. Teoretická časť kurzu bola zameraná na obsluhu prístrojov na dozimetrickú a analitickú kontrolu, zvládnutie základných vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné na výkon funkcie špecialistu dekontaminácie. Praktická časť kurzu bola vykonaná s použitím dekontaminačnej techniky na cvičisku RCHBO a na vodnom cvičisku Ontário - Biele brehy. Cieľom praktického výcviku bolo naučiť a prakticky precvičiť vykonávanie dekontaminácie osôb, materiálu a techniky v poľných podmienkach, upevniť psychickú a fyzickú odolnosť potrebnú na plnenie odborných úloh v rôznych bojových situáciách s použitím prostriedkov individuálnej ochrany a taktiež prehĺbiť návyky potrebné na nepretržité plnenie úloh súvisiacich s bojovým zabezpečením, ako aj v podmienkach rádioaktívnej a chemickej kontaminácie.  Vyvrcholením výcviku bola odborná taktická príprava, kde si frekventanti precvičili vykonávanie operačnej a úplnej dekontaminácie kolesovej techniky, pod odborným vedením inštruktorov výcviku nrtm. Petra Jančiho, nrtm. Milana Halacha, rtm. Róberta Pardusa a rtm. Tomaša Niňaja. Medzi najlepších frekventantov kurzu patrili čat. Jaroslav Dufala, slob. Martin Košťal, slob. Gabriel Varga z Práporu RCHBO Rožňava a slob. Slavomír Šimon z Práporu Výcviku Martin.


aaaabbbbcc

Autor: rtm. Róbert Pardus , Foto: rtm. Róbert Pardus - Dátum: 22.05.2014
Čítanosť: 4209
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share