Preskocit navigáciu

Končí posledný kurz v roku 2012


Končí posledný kurz v roku 2012
Jednotlivými kurzami a odbornými školeniami v rámci martinského práporu výcviku prejde vlastne každý profesionálny vojak našich ozbrojených síl. Veď ich pripravujú v rámci jednotiek zabezpečujúcich základný, odborný výcvik, poddôstojníckych kurzov, prípravy do zahraničných misií a operácií. S prvými písmenami vojenskej abecedy sa v Martine oboznamujú aj čakatelia prípravnej štátnej služby, absolventi civilných vysokých škôl a kadeti Akadémie ozbrojených síl z Liptovského Mikuláša.
Podľa veliaceho poddôstojníka práporu štábneho nadrotmajstra Ľubomíra Mihálika bolo celkovo v roku 2012 v rôznych kurzoch organizovaných v poddôstojníckej akadémii 627 frekventantov. Z nich 379 bolo v kariérnych kurzoch ( medzi nimi bolo aj 65 žien). Veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Milan Pavlík pripomína pozitívny trend. „V tomto roku len 11 percent frekventantov kurzy neukončilo. V minulom roku 2011 sme mali neúspešných 28 percent. Ukazuje sa, že do kurzov chodia lepšie pripravení profesionáli. Nielen po fyzickej, ale aj odbornej stránke,“ spokojne konštatuje.
V tomto trende pokračuje aj posledný tohtoročný kurz: vstupný poddôstojnícky kurz OR-5. Tento kariérny kurz pripravuje vojenských profesionálov v hodnosti desiatnik z celých ozbrojených síl, aby mohli byť po jeho úspešnom absolvovaní povýšení do hodnosti čatára a v útvaroch riadili tímy, obsluhy či osádky v počte troch až piatich osôb. Pod vedením riadiaceho záverečného výcviku rotmajstra Juraja Majera v priestoroch posádkového cvičiska Sučany 51 frekventantov kurzu (z toho 7 žien) absolvuje v týchto dňoch praktické zavŕšenie svojej prípravy. Medzi najlepších patria: desiatnik Peter Bálint z michalovského mechanizovaného práporu, desiatnička Janka Galasová z AOS Liptovský Mikuláš a desiatnik Norbert Kóšik z nitrianskeho mechanizovaného práporu. V posledný pracovný deň pred Vianocami ich čaká slávnostné ukončenie kurzu.

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto

Autor: MO SR: Jozef ŽIAK , Foto: MO SR: Jozef ŽIAK - Dátum: 20.12.2012
Čítanosť: 9388
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share