Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR


Odborné zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR
V priestoroch Práporu výcviku sa v dňoch 6. a 7. marca 2012 uskutočnilo odborné zhromaždenie hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Richarda FABRICIUSA za účasti všetkých veliacich poddôstojníkov útvarov, zariadení, zložiek OS SR a útvarov vojenskej polície MO SR. Toto zamestnanie bolo prvé po návrate hlavného poddôstojníka z plnenia úloh MKM v medzinárodnej operácii ISAF Afganistan.
Zamestnanie bolo organizované v dvoch dňoch; v rámci prvého dňa bolo vykonané rokovanie s priamo podriadenými veliacimi poddôstojníkmi jednotlivých operačných veliteľstiev, veliacim poddôstojníkom Úradu hlavného lekára, 5. Plukom špeciálneho určenia, Práporu výcviku a veliteľom Poddôstojníckej akadémie. V rámci prvého dňa rokovania boli spresnené hlavné úlohy na výcvikový rok 2012 so zameraním na oblasť vykonávania výcviku v jednotlivých zložkách OS SR.
V rámci druhého dňa odborného zhromaždenia hlavný poddôstojník OS SR predstavil veliacim poddôstojníkom všetkých útvarov, zariadení, zložiek OS SR a útvarov vojenskej polície MO SR hlavné úlohy podpornej poddôstojníckej štruktúry velenia v podpore plnenia hlavných cieľov a rozhodujúcich úloh vo VR 2012 a následne predstavil nových štábnych nadrotmajstrov.
Zvýšená pozornosť bola venovaná rozboru škodových udalostí v OS SR za ostatné obdobie. O týchto škodových udalostiach a príčinách ich vzniku podrobne informovali určení veliaci poddôstojníci.
Ďalším bodom rokovania bola organizácia výcviku v OS SR s dôrazom na cielenú alokáciou a efektívne využívanie pridelených zdrojov na vykonávanie výcviku a efektívneho využívania služobného času.
Jedným z najdôležitejších bodov zamestnania bol krst novozavedených vojenských odznakov pre najlepších vojakov hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov OS SR a udelenie vojenského odznaku „Najlepší poddôstojník OS SR“ vo VR 2011, ktorý bol slávnostne odovzdaný rotmajstrovi Marekovi SUKOVSKÉMU príslušníkovi Vzdušných síl OS SR.
V ďalšom bode bola veliteľom Poddôstojníckej akadémie štábnym nadrotmajstrom Mgr. Milanom PAVLÍKOM predstavená koncepcia výcviku a vzdelávania v Poddôstojníckej akadémii so zameraním na novo zavádzané kurzy a to kurz pre výkonných poddôstojníkov, kurz pre technikov rôt, kurz pre nadrotmajstrov a kurz pre inštruktorov.

fotofotofotofotofotofoto

Autor: šbnrtm. Ľubomír Mihalik , Foto: šbnrtm. Mgr. Milan Pavlík - Dátum: 08.03.2012
Čítanosť: 11845
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share