Preskocit navigáciu

"Inštruktor výcviku roka" Síl výcviku a podpory OS SR v roku 2011


V dňoch 9. – 10.novembra 2011 sa v priestoroch Práporu výcviku Martin uskutočnila súťaž „Inštruktor výcviku roka“ Síl výcviku a podpory OS SR za rok 2011.
 
Do súťaže „Inštruktor výcviku roka“ Síl výcviku a podpory OS SR za rok 2011 boli nominovaní: nadrotmajster Miroslav FEJKO – starší inštruktor oddelenia špeciálnej prípravy Výcvikovej jednotky vojenských misií, rotmajster Martin BEBEJ – inštruktor výcviku roty základného vojenského výcviku, rotmajster Vladimír MACEJKO – inštruktor výcviku prostriedkov blízkeho dosahu roty výcviku protivzdušnej obrany, komunikačných, informačných systémov a elektronického prieskumu, rotmajster Attila MEZŐ – inštruktor výcviku funkčných a odborných kurzov, Poddôstojníckej akadémie, rotmajster Tomáš NIŇAJ – inštruktor radiačnej chemickej a biologickej ochrany roty výcviku bojovej podpory a bojového zabezpečenia a rotmajster Ing. Ondrej ŠTEFÍK – inštruktor výcviku leteckých odborností, výcvikovej roty letectva, Strediska výcviku leteckých odbornosti.
 
 
„Súťaž zahájil predseda komisie veliaci poddôstojník Veliteľstva síl výcviku a podpory štábny nadrotmajster Ján BRIDA. Ktorý predstavil jednotlivých členov komisie a to veliaceho poddôstojníka práporu výcviku štábneho nadrotmajstra Ľubomíra MIHALIKA, veliacich poddôstojníkov výcvikových jednotiek, nadrotmajstra Mgr. Dušana JAMBORA, nadrotmajstra Milana SABA, staršieho inštruktora nadrotmajstra Róberta KNOTEKA a inštruktora rotmajstra Stanislava KARAFFU.
 
Po úvodnom slove si všetci účastníci súťaže minutou ticha uctili pamiatku zosnulého kolegu, inštruktora rotmajstra Pavla DZIVÉHO. 
 
Menovaní súťažili v disciplínach, ktoré sú pre nich každodennou prácou, najmä v oblasti vedenia výcvikovej hodiny, kde predviedli svoje profesionálne majstrovstvo na vysokej úrovni znalostí a schopností odovzdávať vedomosti či čakateľom alebo frekventantom jednotlivých kurzov organizovaných v Prápore výcviku Martin.
 
Kandidáti boli v priebehu dvoch dní preverení zo streľby z ručných zbraní jednotlivca na bariérovej strelnici v posádkovom cvičisku Sučany. Ďalšími oblasťami hodnotenia boli aj preskúšanie z pohybovej výkonnosti, služobné hodnotenie, dosiahnuté výsledky v oblasti sebavzdelávania potrebných k výkonu funkcie inštruktora, osobný vzhľad a mnohé iné. Súčasťou pohovoru pred komisiou bolo aj prezentovanie vlastnej práce „Čo pre mňa znamená byť inštruktorom“.
 
Záver súťaže sa niesol v dôkladnom a neľahkom hodnotení výkonov jednotlivých súťažiacich, kde sa členovia komisie snažili objektívne zhodnotiť ich zručností. Po dôkladnom zvážení všetkých aspektov sa komisia zhodla a za víťaza súťaže „Inštruktor výcviku roka“ Síl výcviku a podpory OS SR za rok 2011 vyhlásila rotmajstra Martina BEBEJA. Ocenenie „Inštruktor roka 2011 síl výcviku a podpory“ odovzdá víťazovi veliteľ síl výcviku a podpory osobne v stanovenom termíne.

fotofotofotofotofotofotofotofotofoto

Autor: šbnrtm. Ľubomír Mihálik , Foto: PrápV - Dátum: 10.11.2011
Čítanosť: 20267
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share