Preskocit navigáciu

Vyhodnotenie výcvikového roka 2017 v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania


Vyhodnotenie výcvikového roka 2017 v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania
V kasárňach 4. čsb v Martine sa dňa 21. marca 2018 uskutočnilo Veliteľské zhromaždenie veliteľa Základne výcviku a mobilizačného doplňovania (ďalej len „ZaVaMD“) za účasti hlavných funkcionárov ZaVaMD.
Na úvod veliteľského zhromaždenia veliteľ základne odovzdal šiestim profesionálnym vojakom a dvanástim zamestnancom pamätné medaily ministra obrany SR pri príležitosti 25. výročia vzniku OS SR.
Po udelení odmien sa pokračovalo ďalším bodom programu „Rozborom škôd a vyhodnotením služobnej a pracovnej disciplíny vo výcvikovom roku 2017“. Prednášku na túto tému viedol právny poradca ZaVaMD kapitán Miroslav Bomba. Následne pokračovalo vystúpenie náčelníka štábu ZaVaMD podplukovníka Pavla Tabačára, ktorý vyhodnotil kontrolnú činnosť ZaVaMD za výcvikový rok 2017.
Hlavným bodom programu veliteľského zhromaždenia bolo vyhodnotenie plnenia úloh Základne výcviku a mobilizačného doplňovania vo výcvikovom roku 2017 a objasnenie priorít a rozhodujúcich úloh ZaVaMD vo výcvikovom roku 2018 veliteľom základne plukovníkom Ľubomírom Podhorcom. Veliteľ po jednotlivých oblastiach rozobral hlavné úlohy plnené Základňou výcviku v uplynulom roku a predstavil priority na výcvikový rok 2018. Na záver svojej prezentácie poďakoval všetkým príslušníkom ZaVaMD za zodpovedný prístup k plneniu úloh v roku 2017 a vyzval ich, aby vo svojom úsilí pokračovali aj v tomto roku.
Program veliteľského zhromaždenia pokračoval prednáškou veliaceho poddôstojníka ZaVaMD štábneho nadrotmajstra Miroslava Ferenca o výcviku jednotlivca a zabezpečení kurzov a výcvikov v ZaVaMD.
V odpoludňajších hodinách sa pokračovalo poslednými dvomi bodmi programu. Prvým z nich bol „Rozbor kontrolnej činnosti hospodárenia s hnuteľným majetkom štátu vo VR 2017“, ktorý predniesol náčelník logistiky major Kamil Bacula. Na záver slovo opäť prevzal veliteľ základne, aby viedol diskusiu s účastníkmi zhromaždenia k prezentovaným témam, po ktorej bolo veliteľské zhromaždenie ukončené.

fotofotofotofotofotofoto

Autor: por. Ing. Dominika GEREGAYOVÁ , Foto: npor. Ing. Martin DLUTKO - Dátum: 23.03.2018
Čítanosť: 422
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share