Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Výjazdové rokovanie členov vojenskej rady

Výjazdové rokovanie členov vojenskej  rady
06.02.2015 V priestoroch martinského práporu výcviku sa pod vedením veliteľa pozemných síl OS SR brigádneho generála Ondřeja Novosada konala v piatok 6. februára 2015 vojenská...

Výcvik personálu DCM-C do vojenskej operácie Resolute Support v Afganistane

Výcvik personálu DCM-C do vojenskej operácie Resolute Support v Afganistane
28.01.2015  Vojaci predurčení do jednotky DCM-C (Deployable Communication Module), ktorá pôsobí vo vojenskej operácie Resolute Support (RS) v Afganistane, ukončili dvojtýždňovú ...

Ples veliteľa posádky Martin

Ples veliteľa posádky Martin
27.01.2015 Vážení profesionálni vojaci, zamestnanci,  široká verejnosť,   dovoľte, aby som sa Vás v mojom mene a v mene veliteľov útvarov posádky Martin, čo najsrdečnejšie...

V Prápore výcviku Martin sa opäť začalo intenzívne cvičiť

V Prápore výcviku Martin sa opäť začalo intenzívne cvičiť
13.01.2015 Brány Práporu výcviku sa po prvý krát v roku 2015 otvorili 12. januára pre 192 čakateľov prípravnej štátnej služby, ktorí tu absolvujú základný vojenský výcvik a Kas...


Nové výzvy v Afganistane

Nové výzvy v Afganistane
19.12.2014 Operácia NATO v Afganistane sa mení. Koncom roka končí operácia ISAF a začína sa operácia Resolute Support. Nová operácia bude menšia rozsahom, nie však ambíciami. H...

Vyradenie roty základného vojenského výcviku

Vyradenie roty základného vojenského výcviku
12.12.2014 V piatok 12. decembra 2014 sa na nástupisku Práporu výcviku v Martine uskutočnilo slávnostné vyradenie 157 čakateľov prípravnej štátnej služby. Posledný cyklus zákla...

Slávnostné privítanie príslušníkov EUFOR-ALTHEA

Slávnostné privítanie príslušníkov EUFOR-ALTHEA
12.12.2014 Pri príležitosti privítania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky z operácie EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine bolo dňa 11. decembra 2014 vykonané slá...

Ukončenie kurzu v prospech ozbrojených zložiek Ukrajiny

Ukončenie kurzu v prospech ozbrojených zložiek Ukrajiny
05.12.2014 Prápor výcviku po prvýkrát organizoval kurz pre ručné odmínovanie (MANUAL AREA CLEARANCE COURSE ) v prospech Ukrajiny na území SR v období od 10.11.- 5.12.2014 v ktoro...

Vyvedenie základného vojenského výcviku v CV Lešť

Vyvedenie základného vojenského výcviku v CV Lešť
02.12.2014 Vyvrcholením fázy výcviku „strelec“ pre 158 čakateľov prípravnej štátnej služby základného vojenského výcviku bolo v dňoch od 17. do 28. novembra 2014 vyvedenie d...

Poradová prehliadka pred nasadením a slávnostný nástup v Prápore výcviku

Poradová prehliadka pred nasadením a slávnostný nástup v Prápore výcviku
25.11.2014 Pri príležitosti vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine bola dňa 25.11.2014 vykonaná v Prápore v...

Kurz obslúh dekontaminačných zariadení Sanijet

Kurz obslúh dekontaminačných zariadení Sanijet
18.11.2014 V súvislosti so zavádzaním novej techniky do OS SR bol v dňoch 10.-14. novembra 2014 vykonaný kurz obslúh dekontaminačných zariadení Sanijet C.1126 a Sanijet C.921....

Ukončenie odborného výcviku v rote výcviku PVO, KIS a EPs

Ukončenie odborného výcviku v rote výcviku PVO, KIS a EPs
06.11.2014 V priestoroch Práporu výcviku Martin sa dňa 5. novembra 2014 uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov odborného výcviku odbornosti Komunikačné a informačné systémy...

Streľby kurzu strelcov T-72M1 v CV Lešť

Streľby kurzu strelcov T-72M1 v CV Lešť
30.10.2014 Na sklonku októbra 2014 bol v rote bojového výcviku Práporu výcviku Martin vykonávaný kurz strelcov tanku T-72M1, ktorý absolvovalo päť profesionálnych vojakov z útvar...

Výcvik medzinárodného policajného personálu v Martine

Výcvik medzinárodného policajného personálu v Martine
30.10.2014 Prápor výcviku už po druhýkrát hostil na pôde Výcvikovej jednotky vojenských misií (ďalej len VJVM) medzinárodný personál viacerých krajín Európy v rámci Medzinárodnéh...

Prápor výcviku vybral najlepšieho vojaka výcvikového roka

Prápor výcviku vybral najlepšieho vojaka výcvikového roka
30.10.2014 V priestoroch Poddôstojníckom klube Práporu výcviku Martin sa dňa 29. októbra 2014 uskutočnil výber najlepšieho vojaka výcvikového roka 2014 z hodnostného zboru mužstv...

Ukončenie líderskej časti poddôstojníckeho kurzu OR-6

Ukončenie líderskej časti  poddôstojníckeho kurzu OR-6
25.10.2014 V Poddôstojníckej akadémii práporu výcviku Martin skončila 24. októbra líderská časť poddôstojníckeho kurzu OR-6. Cieľom tejto časti kurzu bolo pripraviť kvalifikované...

Príprava personálu do operácie EUFOR-ALTHEA

Príprava personálu do operácie EUFOR-ALTHEA
22.10.2014 Európska únia prevzala zodpovednosť za mnohonárodnú operáciu EUFOR-ALTHEA na území Bosny a Hercegoviny už v decembri 2004, Ozbrojené sily Slovenskej republiky (ďalej...

Darovanie krvi v Prápore výcviku

Darovanie krvi v Prápore výcviku
16.10.2014 V priestoroch Práporu výcviku Martin sa dňa 15.10.2014 uskutočnilo darovanie krvi za účasti 39 darcov, z čoho boli 4 profesionálni vojaci materského útvaru, 1 zamestna...

Nástup základného vojenského výcviku v Martine

Nástup základného vojenského výcviku v Martine
14.10.2014     Brány Práporu výcviku sa posledný krát v roku 2014 otvorili 13. októbra pre 129 čakateľov prípravnej štátnej služby a 30 absolventov civilných vysokých škôl, kt...

 
<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Skočiť na menu
Share