Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Príprava príslušníkov OS SR do operácie Resolute Support v Afganistane

Príprava príslušníkov OS SR do operácie Resolute Support v Afganistane
13.07.2016 V dňoch 27. júna – 8. júla 2016 vo Výcvikovej jednotke vojenských misií Práporu výcviku v Martine absolvovali výcvik vybraní príslušníci OS SR predurčení na pozíci...

Slávnostné vyradenie čakateľov v prípravnej štátnej službe odborností G10 a G 60

Slávnostné vyradenie čakateľov v prípravnej štátnej službe odborností G10 a G 60
11.07.2016 Dňa 8. júla  v priestoroch Práporu výcviku Martin boli slávnostne vyradení čakatelia prípravnej štátnej služby (ďalej len čakatelia) odbornosti G10 (pešie, motorizov...

Začatie výcviku dobrovoľnej vojenskej prípravy v Prápore výcviku Martin

Začatie výcviku dobrovoľnej vojenskej prípravy v Prápore výcviku Martin
08.07.2016   Dňa 6. júla  sa brány Práporu výcviku po prvýkrát otvorili pre 37 príslušníkov dobrovoľnej vojenskej prípravy (ďalej len DVP), z toho 13 žien, ktorí tu absolvujú...

Rozlúčka s príslušníkom Poddôstojníckej akadémie

Rozlúčka s príslušníkom Poddôstojníckej akadémie
30.06.2016          Dňa 29. júna sa veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Richard Fabrícius spolu s príslušníkmi Poddôstojníckej akadémie slávnostne rozlú...

Slávnostné vyradenie absolventov Kurzu pre technikov rôt

Slávnostné vyradenie absolventov Kurzu pre technikov rôt
27.06.2016         V piatok 24. júna 2016 sa priestoroch poddôstojníckeho klubu práporu výcviku Martin uskutočnilo za účasti pozvaných hostí slávnostné vyradenie absolven...

Humanitárna zbierka na Prápore výcviku Martin

Humanitárna zbierka na Prápore výcviku Martin
24.06.2016 Veliteľ Práporu výcviku (prvyc) v spolupráci s vojenským duchovným  prvyc v Martine plukovníkom Františkom Počurekom, zorganizovali v Posádke Martin 1. humanitárn...

Slávnostné privítanie príslušníkov EUFOR-ALTHEA a Resolute Support

Slávnostné privítanie príslušníkov EUFOR-ALTHEA a Resolute Support
20.06.2016 Pri príležitosti privítania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky z operácie EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine, Resolute Support v Afganistane a EU...

Kurz obslúh dekontaminačných zariadení

Kurz obslúh dekontaminačných zariadení
13.06.2016 Dekontaminačné zariadenia Sanijet C.1126 HR a Sanijet C.921 sa používajú na špeciálnu dekontamináciu osôb, zbraní, materiálu a techniky. Tieto špeciálne vysokotlakové ...

Poradová prehliadka pred vyslaním a slávnostná rozlúčka

Poradová prehliadka pred vyslaním a slávnostná rozlúčka
03.06.2016 Pri príležitosti vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine bola 3. 6. 2016 vykonaná v Prápore výcvi...

Slávnostné vyradenie absolventov Ďalšieho odborného

Slávnostné vyradenie absolventov Ďalšieho odborného
25.05.2016          V piatok 20. mája 2016 v priestoroch poddôstojníckeho klubu práporu výcviku Martin vyvrcholil Ďalší odborný výcvik poddôstojníckeho kurzu OR-7. Po ...

Vojenskú prísahu zložilo v Martine 110 čakateľov základného vojenského výcviku

Vojenskú prísahu zložilo v Martine 110 čakateľov základného vojenského výcviku
24.05.2016 Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 20. mája 2016 v martinskom Prápore výcviku svoju prípravu na službu v ozbrojených silách SR 110 nových p...

Kurz vedenia bojových pásových vozidiel

Kurz vedenia bojových pásových vozidiel
16.05.2016 Bojové pásové vozidlo je obrnené vozidlo určené na prepravu pechoty, prieskumu a podporu tankových jednotiek. Môže však operovať aj samostatne. Medzi bojové pásové voz...

Komplexný výcvik roty základného vojenského výcviku v PC Sučany

Komplexný výcvik roty základného vojenského výcviku v PC Sučany
11.05.2016 Mesiac máj 2016 je pre čakateľov roty základného vojenského výcviku Práporu výcviku Martin rozhodujúci z dôvodu vykonania komplexného výcviku na posádkovom cvičisku v...

„Symbol“ je opäť na svojom mieste!

„Symbol“ je opäť na svojom mieste!
11.05.2016 Tank T-34 bol sovietsky stredný tank vyvinutý na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia. V dobe svojho vzniku patril k najlepším stredným tankom, ktorý skĺbil dobrú ...

Ukončenie výcviku kariérnej časti Poddôstojníckeho kurzu OR – 7

Ukončenie výcviku kariérnej časti Poddôstojníckeho kurzu OR – 7
02.05.2016 Dňa 29. apríla 2016 sa na pôde poddôstojníckeho klubu práporu výcviku v Martine konalo slávnostné vyradenie frekventantov kariérnej časti Poddôstojníckeho kurzu OR-7. ...

Príprava príslušníkov do operácie Resolute Support Afganistan

Príprava príslušníkov do operácie Resolute Support  Afganistan
26.04.2016 Vybraní príslušníci OS SR predurčení na pozície do operácie Resolute Support Afganistan (RS Afganistan) absolvovali v dňoch 29. marca – 21. apríla 2016 výcvik vo Vý...

Výcvik príslušníkov OS SR vysielaných na nasaditeľné pozície v zastúpení OS SR v NATO/EÚ

Výcvik príslušníkov OS SR vysielaných na nasaditeľné pozície v zastúpení OS SR v NATO/EÚ
12.04.2016                 Cieľom posledného výcviku vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (ďalej len VJVM) v Martine, ktorý riadil starší dôstojník oddelenia š...

Nástup čakateľov prípravnej štátnej služby v Prápore výcviku Martin

Nástup čakateľov prípravnej štátnej služby v Prápore výcviku Martin
05.04.2016 Brány Práporu výcviku sa dňa 4. apríla 2016 otvorili pre 111 čakateľov prípravnej štátnej služby, z toho je 95 čakateľov a 16 čakateliek, ktorí tu absolvujú základný...

Ukončenie výcviku Poddôstojníckeho kurzu OR – 5

Ukončenie výcviku Poddôstojníckeho kurzu OR – 5
29.03.2016          Slávnostné vyradenie frekventantov Poddôstojníckeho kurzu OR-5 sa uskutočnilo 24. marca 2016 v sieni cti a slávy Práporu výcviku v Martine.    ...


 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Skočiť na menu
Share